Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Avís legal

Avís Legal


CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEBDEPASTORAL

Webdepastoral (a partir d'ara WDP) és una pàgina web sense ànim de lucre propietat de la Delegació de Pastoral Juvenil dels Salesians de la Inspectoria Maria Auxiliadora (a partir d'ara el propietari),.

Tots els continguts publicats al WDP són propietat intel.lectual dels seus respectius autors. Totes les marques i noms registrats, i els logotips associats, són propietat de les persones i empreses a qui pertanyin legalment. L'accés al lloc web del propietari implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.


CLÀUSULES DE EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

WDP proporciona l'accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en què el propietari no es fa responsable d'aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d'aquests. Els documents, material i informació continguts o vinculats en aquest lloc es troben protegits pel marc legal a Espanya: la Llei de Propietat Intel·lectual i les normes reglamentàries del seu desenvolupament parcial, sense perjudici del que estableixen els convenis i tractats internacionals dels que el país és part interessada.

El propietari no serà responsable en cap cas de les opinions expressades en els sistemes preparats per a aquest ús i podrà retirar o impedir l'accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de jutjats i tribunals els fets que siguin constitutius d'algun tipus d'ús il.lícit penal o civil. Es permet la reproducció autoritzada per a fins de caràcter personal, educatiu o investigador, sempre que es citi l'autor i / o la font, i els materials reproduïts romanguin íntegres.

Sota cap circumstància es permet la reproducció o distribució total o parcial del material contingut en WDP amb propòsits comercials o lucratius. Per a usos diferents dels indicats, l'usuari haurà de demanar l'autorització de l'autor o dels propietaris del copyright del material corresponent. En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. WDP compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (llei 34/2002 de 11 de juliol).

L'usuari podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de les dades recollides en aquests serveis accessibles previ registre, per mitjà dels dispositius automàtics preparats per a tal ús o contactant amb el propietari mitjançant l'adreça postal a dalt esmentada, l'adreça de correu electrònic
webdepastoral@salesians.cat (propietat del propietari).

WDP NO PRACTICA SPAM i el propietari es declara totalment contrari a aquesta pràctica. A causa d'aquest fet i als dispositius automàtics i electrònics que realitzen les persones que desenvolupen aquestes accions, és possible que usuaris rebin comunicacions per correu electrònic d'adreces provinents dels noms de domini que apunten a aquesta pàgina (
www.webdepastoral.es, www.webdepastoral.cat, i www.salesians.cat) en aparença, però no enviats per l'autor de la pàgina i propietari legal del domini. El contingut de les comunicacions realitzades i signades per el propietari, així com el de tota la documentació annexa, és confidencial i va dirigit únicament al destinatari o destinataris d'aquest, i mai mitjançant un procés automatitzat que extragueu adreces de correu electrònic de forma massiva de una base de dades. En el cas de rebre una comunicació i que vostè no fos el destinatari o resulta probable spam, li demanem que ho indiqui, i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció. Les persones i entitats que violin els seus deures de confidencialitat podran ser perseguides davant dels Tribunals de Justícia l'empara de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article