Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Escola de Pregària


Al llarg de la història són múltiples i variades les maneres que persones i grups han fet i fan servir per a pregar. En aquesta secció trobareu l'explicació de diferents tipus de pregària i pautes per a realitzar-les: com fer un Estudi d’evangeli, pregària de contemplació, de lloança..., la Lectio Divina, la Litúrgia de les Hores, la meditació, la revisió de vida...

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)
XXXI Diumenge de Durant l' any_Cicle C LC 19,1-10

(A) PREGÀRIA

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:
que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;
que ens concedeixi trobar-te en ella;
i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX...

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text LC 19,1-10

En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deia Zaqueu, cap de cobradors d’impostos i ric, intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la vista perquè era petit d’estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i s’enfilà en un arbre al lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret alçà els ulls i li digué: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva.» Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content. Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que s’hagués quedat a casa d’un pecador. Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: «Senyor, ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he defraudat els restitueixo quatre vegades més.» Jesús li digué: «Avui s’ha salvat aquesta casa, ja que aquest home també és un fill d’Abraham. És que el Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar allò que s’havia perdut.»

Comentaris:

L'evangeli pot estructurar-se en tres parts:

a) la introducció (19,1-3), en la qual sobresurt la recerca de Jesús per part de Zaqueu (19,3);

b) la trobada de Jesús i Zaqueu al carrer (19,4-7), en la qual hi ha una crítica per part dels benpensants sobre el comportament de Jesús (19,7);

c) el diàleg de Jesús i Zaqueu a la casa (19,8-10), en la qual hi ha una declaració del sentit de la missió de Jesús (19,9-10).

Els tres temes han anat apareixent des del capítol 15 (cf. 15,1-6). Dos personatges destaquen en el text: Jesús i Zaqueu. Notem el canvi en l'ordre de la presentació: Zaqueu-Jesús a la primera part; Jesús-Zaqueu en la segona; Zaqueu-Jesús, a la tercera. Tot ve originat pel desig de Zaqueu de trobar-se amb Jesús (1a), tot descansa en l’encontre, en què Jesús té la primacia (2a), tot es transforma després d'aquest encontre (3a). Zaqueu (= Zacaries, "el just" o "YHWH recorda") és presentat com a cap de publicans, ric, baix d'alçada: massa obstacles per "trobar-se" amb Jesús. Però buscava veure’l: mai s'està massa lluny de Jesús si batega al cor una veritable trobada amb ell.

2. MEDITA...

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

"El punt de partida és la gratitud cap a Jesús per la seva actitud misericordiosa"

"Dues recerques, dues mirades s'entrecreuen per fer present aquesta salvació"


• "Ajuda’m a canviar"

"Viure amb alegria la Fe"

3. COMTEMPLA I PREGA...

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

entra en la meva vida i ajuda’m a canviar.

Vull oblidar les crítiques que llanço als altres;

murs que divideixen i em tanquen a la fraternitat.

Vull oferir l'aigua de la comprensió

als qui vaig condemnar al desert de la solitud.

4. ACTUA...

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX...

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES...

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m'has revelat amb aquesta Paraula.
Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l'acció de l'Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article